Telogen efluvijum je drugi najčešći tip opadanja kose kod žena. Utvrđeno je da čak 1 od 4 žena ima problem sa gubitkom kose do svoje 35 godine!

Kod mnogih, razlog je povezan sa naglim hormonalnim promenama koji prate pubertet ili predstavljaju glasnik menopauze. Za druge pak, gubitak kose može da se javi kao rezultat visoko stresnih situacija, dijeta ili hroničnih bolesti.

Postoje dva vodeća razloga opadanja kose kod žena

Nasledna ženska ćelavost (androgena alopecija kod žena) i telogen efluvijum.

Androgena alopecija se manifestuje gubitkom kose na kruni glave i može da se sretne kod različitog uzrasta.

Telogeni efluvijum javlja se tipično u kasnim godinama života obično kod žena u njihovim 40-tim, 50-tim ili 60-tim. Kao što samo ime sugeriše, dešava se kada folikuli dlaka uđu u telogenu fazu (faza opadanja) prerano i obično iznenada. Kod većine osoba, u bilo kom momentu 5-15% kose na kapilicijumu je u telogenoj fazi.

Telogeni efluvijum javlja se kada fiziološki stres ili hormonalna promena izazove ogroman broj dlaka da istovremeno pređu u telogenu fazu.

Simptomi telogen efluvijuma su:

  • opadanje kose,
  • difuzni gubitak kose na nivou celog kapilicijuma. i
  • povećan broj otpadnutih dlaka (nalazite ih na podu, na jastuku, posle pranja itd.).

Iako normalno opadanje je oko 100 dlaka dnevno, osobe sa telogen efluvijumom gube 100-400 vlakana dnevno. Ponekad se oseća smanjena gustina kose. Kod obe forme efluvijuma kosa se gubi difuzno, preko celog kapilicijuma. Potpuna ćelavost se ne sreće.

Najčešći dokumentovani razlozi za pojavu telogen efluvijuma uključuju: Stres!

Američka Asocijacija koja se bavi problemom gubitka kose objavila je: “Izgleda da zaista ima veze između fiziološkog stresa, promena u biohemiji folikula dlaka i prelazak većine folikula u telogen fazu”.

Nekoliko studija podržavaju ovu korelaciju, i demonstriraju da visoki nivo stresa može izazvati da individualne dlake prerano uđu u fazu opadanja i na kraju da opadnu.

Dva najčešća problema koja izazivaju opadnje kose su hronična oboljenja i dijete.

Većina dermatologa veruje da hronični stres može postepeno da se odrazi negativno na rast kose i da dovede do hroničnog telogen efluvijuma.

Primeri za takav stres su:

  • hronične bolesti,
  • teške infekcije,
  • trudnoća i porođaj,
  • ali i emotivni stresovi poput razvoda, smrtnog slučaja i drugih signifikantnih životnih dešavanja čiji je ishod nesiguran i zastrašujući.

1. Dijeta i nutritivna definicija. Kosa ima potrebu za određenim vitaminima, mineralima i aminokiselinama da bi rasla normalno. Primer, nedostatak vitamina A, gvožđa ili proteina može da inhibiše normalan i zdrav rast dlaka.

2. Fizička trauma koja uključuje velike telesne povrede, teške operativne zahvate, saobraćajne nezgode mogu da *šokiraju* folikule i da izazovu njihov prelazak u telogenu fazu.

3. Medikamenti. Opadanje može da bude nus efekat od strane određenih medikamenata poput antidepresiva (i drugih medikamenata za promenu raspoloženja), medikamenti za akne, antikoagulanti itd. Prekid upotrebe kontraceptivnih tableta isto tako izaziva opadanje kose.

Konsultujte stručnjaka TRIHOLOGA

Kosa koja je opala kod telogen efluvijum-a u određenim situacijama može spontano da se regeneriše.

Ponekad u momentu kada zapazite da vaša kosa intenzivnije opada, ona je već počela da se obnavlja i da ponovo raste. Ali, isto tako u mnogim slučajevima telogeni efluvijum može da bude prva faza razvoja nasledne ženske ćelavosti.

Preporučljivo je uvek kada zapazite povećano opadanje vaše kose u odnosu na ranije potražite savet i pomoć stručnog lica.

Trihološka analiza kose i kapilicijuma i anamnestički podaci najčešće su dovoljni da bi se procenila ozbiljnost opadanja kose. Na osnovu dobijenih informacija, Vaš problem može samo da se prati ili da se da predlog za određeni tretman, ako stanje traži ozbiljan pristup. I ne sekirajte se! Tako reći 25% žena zapazilo je znake gubitka kose do svoje 35 godine i u najvećem broju slučajeva uspešno se rešava adekvatnim tretmanom – stimulacijom rasta kose.