fbpx
Lihen planopilaris - 101 Hair Clinic - Problemi Opadanje Kose

Pregled Problema

Šta je lihen planopilaris?

Lihen Planopilaris javlja se obično kod odraslih žena od 30 do 60 godina, iako i muškarci nisu isključeni. Javlja se češće kod pripadnika bele rase. Do 50% osoba ima i druge nalaze lihena na noktima, koži i oralnoj mukozi.

Najčešće se javlja nekoliko fokusa opadanja kose, nepravilno oblikovanih, razbacanih po kapilicijumu, bez nekog reda.

Šta prouzrokuje lihen planopilarisa?

Etiologija je nepoznata ali se predpostavlja da je lihen planopilaris autoimuni poremećaj kod kojeg T-limfociti napadaju i uništavaju keratinocite, koji imaju ekspresiju na neke nepoznate targetne antigene. Triger faktori mogu biti farmakološki agensi ili infektivni agensi.

Koji su simptomi lihen planopilarisa?

Manifestacija je najčešća samo na kapilicijumu, iako može da se afektuje bilo gde na koži, na usnama i genitalijama. Svrab, bol i senzacija pečenja su prilično izraženi.

Bolest može da bude multifokalna ili difuzna, često sa početkom na centralnom delu kapilicijuma. Folikuli su pokriveni čvrsto belim ljuspama, dok eritem i gubitak kose ne moraju biti evidentni u ovoj fazi.

Kako dato stanje napreduje, gubitak kose postaje sve evidentniji i stvaraju se polja sa atrofijom folikula. Svako opadanje kose može se smatrati permanentnim. Sam tok bolesti je obično spor i dobro je kamufliran od strane ostalih dlaka. Ali u nekim slučajevima, agresivniji tok može da rezultuje intenzivnim gubitkom kose samo za nekoliko meseci.

Ovo stanje ima velike psihološke posledice afektiranih lica. Terapijski menadžment je veliki izazov, zato što su remisije česte posle lokalnih i sistemskih tretmana. Dalja istraživanja su neophodna za patogenezu i neophodne su naučne evaluacije rezultata kontrolisanih ispitivanja postojećih tretmana.

Vrste lihen planopilarisa?

Frontalna fibrozirajuća alopecija je od nedavno prepoznata forma primarne cikatricijalne alopecije koja bazirana na kliničkim i histopatološkim nalazima smatra se jednim oblikom lihen planopilaris.

Ovo stanje nejčešće se javlja kod žena u postmenopauzi, ali ne postoji povezanost sa hormonalnim statusom niti pak sa korišćenjem zamenske hormonalne terapije. Registrovano je nekoliko slučajeva kod žena u premonopauzi i kod muškaraca. FFA se manifestuje upečatljivom recesijom, povlačenjem frontalne i frontotemporalne linije na kosi.

Afektovana koža pokazuje znake atrofije, bleda je i sjajna, suprotno hroničnoj izloženosti suncu kože na čelu. Dubina recesije može da varira od nekoliko do više santimetara. Gubitak delova ili celih obrva je karakteristika koja se često sreće. Javljaju se zone atrofije i na drugim mestima kapilicijuma.

Graham-Little syndrome smatra se oblikom lihem planopilarisa, no neki debatuju da se radi o posebnom entitetu. Ovo neuobičajeno stanje kod starijih se manifestuje trijadom cikatricijalnog gubitka kose, necikatricijalnom alopecijom u predelu aksile i na pubičnim zonama kao i prisustvom folikularnih papula na telu i ekstremitetima.

Protokol Tretiranja

Trihološka Analiza

Indikovanje odgovarajućeg tretmana.

Individualni Plan Tretmana

Klijentima dajemo individualni plan tretmana koji objedinjuje 101 formule za kućnu upotrebu i profesionalne tretmane koji se vrše u našem centru.

Uspešni Rezultati

Preko redovnih kontrola pratimo individualni napredak i putem fotografija se upoređuje progres sve do završetka aktivnog tretmana.

Pozovite Nas

Ili nas kontaktirajte putem e-mail obrasca ispod

101 Hair Clinic

Život nije savršen, ali tvoja kosa može biti.

101 Hair Clinic