ANAGEN EFLUVIJUM

Normalna ljudska dlaka može da bude klasifikovana na osnovu tri faze rasta dlake: anagena, katagena i telogena. Anagene dlake su u fazi rasta, u toku koje ćelije matriksa dlake pokazuju intenzivnu mitotički aktivnost. Od 100 000 dlaka na prosečnom kapilicijumu čak 85% -90% se nalazi u fazi rasta u bilo kom momentu. Zbog toga anageni efluvijum afektuje ogroman procenat kose na kapilicijumu.

Anageni efluvijum se javlja kada neki insult na folikulu dlake poremeti njegovu mitotičku ili metaboličku aktivnost. Početak anagenog efluvijuma je jako brz. Kod nekih osoba celi snopovi kose opadaju još u prve dve nedelje.

Citostatici i razni toksini i otrovi inhibišu brzi rast i razmnožavanje ćelija uključujući i proliferaciju ćelija folikula dlake. Kao posledica nastaje zastoj u produkciji dlake. Citostatici deluju toliko brzo i toliko su potentni pa folikuli dlaka nemaju vremena da uđu u telogenu fazu, kao kod telogen efluvijuma, koji je uobičajen odgovor na prosečna spoljašnja negativna dejstva na ciklus dlake.

about
about

Umesto toga, kod anagenog efluvijuma, folikuli ulaze u fazu suspendovane animacije, *zaleđeni u vremenu*. Dlake opadaju veoma brzo i imaju distrofičan izgled. Gubitak kose obično počinje 7-14 dana posle samo jedne doze hemoterapije. Opadanje kose je klinički najupečatljivije posle 1-2 meseca. Sa citostaticima, stepen gubitka kose varira od osobe do osobe. Neka lica imaju kombinaciju telogenog i anagenog efluvijuma i limitiran gubitak kose. Anageni efluvijum je ozbiljniji kod lica koja primaju kombinaciju citostatika nego kod jedne vrste. Ozbiljnost opadanja zavisi i od doze.