PSEUDOPELADA BROCQ

U 1888 Brocq je upotrebio termin Pseudopelada Brocq da bi opisao unikatnu formu cikatricijalne alopecije koja liči na alopeciju areatu. U poslednjem veku ovo stanje je kontroverzno. Dok neki veruju da je pseudopelada poseban entitet, najveći deo veruje da je to krajnja faza ili klinička varijacija raznih formi cikatricijalne alopecije. Isti terk na alopeciji može da se javi u poslednjoj fazi diskoidnog lupus eritematodusa (DLE), lihen planopilaris (LLP) i drugih formi cikatricijalne alopecije. Zato, razlog pseudopelade je povezan sa etiologijom odgovarajućeg kožnog oboljenja. Ako se postavi definitivna dijagnoza za DLE, LLP ili drugo stanje bazirano na kliničkim, histološkim i imunofluorescentnim ispitivanjima onda termin pseudopelada Brocq ne može da se upotrebi.

about
about

Javlja se kod sredovečnih osoba. Kliničke lezije su diskretne, raspoređene bez neke šeme, nepravilno oblikovane i često povezane u zoni kapilicijuma. Asimptomatični su iako neki pacijenti osećaju svrab i osetljivost kapilicijuma. Individualna lezija je hipopigmentovana i malo podminirana. *Tragovi u snegu*odnosi se na klinički izgled lezija koje su atrofične. Takvo stanje može se pogoršati u talasima, sa aktivnim periodima,praćeni mirovanjem.