fbpx
Sonoforeza

Pregled Tretmana

Šta je sonoforeza kože glave?

Sonoforeza je metoda unosa biljnih supstanci u kožu i potkožno tkivo ultrazvučnim talasima.

Koža predstavlja važnu zaštitnu barijeru koja sprečava penetraciju raznih egzogenih supstanci u telu sa jedne strane, ali sa druge strane i potencijalni put za prenos funkcionalnih aktivnih principa u koži i telu.

Da bi bio efikasan određeni sastojak on mora da prođe zaštitni sloj kože, stratum korneum.

Tako se dobijaju bolji funkcionalni i terapijski efekti, što je posebno bitno u dermokozmetici gde najveći broj proizvoda koji se koriste ima velike molekule koji ne mogu da prođu barijeru površinskog sloja.

Studije koje se odnose na metode penetracije stratum korneuma dobijaju sve veći eksperimentalni i klinički značaj. Kao oblik ultrazvuka, Sonoforeza je tehnologija koja pomaže apsorpciji supstanci u koži. U suštini sonoforeza može da poveća permeabilnost kože do 800%.

Koji su benefiti sonoforeze?

Od svih metoda koje se koriste u prenošenju aktivnih supstanci kroz kožu, sonoforeza ima mnogo da ponudi u savremenim tretmanima kože i kapilicijuma.

Tehnologija korišćenja zvučnih i soničnih talasa kao oblik tretmana prisutna je duže vreme, ali pretežno korišćena kao terapijski tretman za dublje slojeve u fizioterapiji.

Upotreba sonoforeze u tretmanima kože i kapilicijuma radi se u cilju povećanja permeabilnosti kože. Ova *permeabilizacija* kože i kapilicijuma obezbeđuje veoma visoku apsorpciju aktivnih supstanci koje se terapeut trudi da infuzira. Rezultat je dvojan: bolja apsorpcija aplikovanog agensa ,a samim tim i bolji efekti aplikovanog agensa.

Ultrazvuk se koristio još 70-tih godina u cilju povećanog prodora supstanci kroz kožu, a sredinom 90-tih, sveobuhvatna istraživanja su bila sprovedena u potrazi za atraktivnijim alternativnim sistemima u cilju aplikacije lekova suprotno injektiranju i oralnoj aplikaciji.

U toku kliničke evaluacije efikasnosti sonoforeze, eksperimenti pokazuju da je signifikantna frakcija (oko 30%) intracelularnih lipida stratum korneuma, bila pomerena ili odstranjena u toku sonoforeze, povećavajući permeabilnost kože do 800%.

Kako sonoforeza funkcioniše?

Da bi se razumelo kako sonoforeza funkcioniše, najpre moramo da razumemo mehaniku hidrolipidnog biosloja stratum korneuma (površinski sloj kože).

On deluju kao glavna linija odbrane nižih slojeva dermisa. Na ovom nivou mnoge supstance sa velikom molekularnom težinom ne mogu da prodru kroz kožu.

Na žalost, mnoge aktivne supstance koje se koriste u tretmanima kože i kapilicijuma predstavljaju kompleksne molekularne formacije koje nisu u stanjuda potpuno da prođu zaštitni sloj.

Sonoforeza deluje na privremeno smanjenje gustine lipida u intracelularnom domenu bioslojeva. Ovaj prekid barijere se dešava kao rezultat kombinacije mikromehaničkog, termičkog i kavitacionog efekta sonoforeze, koji efektivno otvara intracelularne puteve, obezbeđujući da supstance veće molekularne težine bolje penetriraju. Ovi otvori nazvani lakune predstavljaju put apsorpcije raznih aktivnih principa aplikovanih proizvoda.

Sonoforeza je visoko efikasan metod za povećanje permeabilnosti kože i poboljšanje efekata aplikovanih proizvoda.

Protokol Tretiranja

Trihološka Analiza

Indikovanje odgovarajućeg tretmana.

Individualni Plan Tretmana

Klijentima dajemo individualni plan tretmana koji objedinjuje 101 formule za kućnu upotrebu i profesionalne tretmane koji se vrše u našem centru.

Uspešni Rezultati

Preko redovnih kontrola pratimo individualni napredak i putem fotografija se upoređuje progres sve do završetka aktivnog tretmana.

Pozovite Nas

Ili nas kontaktirajte putem e-mail obrasca ispod

101 Hair Clinic

Život nije savršen, ali tvoja kosa može biti.

101 Hair Clinic