TRAKCIONA ALOPECIJA

Trakciona alopecija je forma mehaničke, traumatske alopecije. Trauma je obično blaga ali dugotrajna. Najčešće određene frizure koje uključuju zatezanje, pletenje kose,tretiranje agresivnim hemikalijama i termički aparati za stilizovanje, izazivaju signifikantno oštećenje folikula dlake, što dovodi do gubitka kose.

Glavni razlog trakcione alopecije je čvrsto zategnuta frizura koji kontinuirano vuče dlaku.

Osim zategnute frizure, trakciona alopecija može da bude izazvana i hemijskim i termičkim tretmanima. Primer: farbe, blanš, proizvodi za ispravljanje (pokazalo se da ozbiljno oštećuju dlaku). Termički aparati za stilizovanje isto tako mogu da dovedu do trakcione alopecije.

about
about

Inicijalni gubitak kose je privremen, rast kose može da se obnovi. Stanje se odnosi na necikatricijalnu alopeciju. Ali, ako ekscesivna trakcija potraje godinama, gubitak kose može da postane trajan i da se razvije cikatricijalna alopecija. Može da postoji jedan latentan period, dekadu i više ,od početka trakcije kose do početka trajnog gubitka kose. Najčešće se sreću kod Afro-Amerikanaca u njihovim 30-tim ili 40-tim godinama sa istorijom perzistentnog, bitemporalnog ili frontalnog gubitka kose. Ove žene mogu da negiraju da su imale određene stilove frizura koje su nosile duže vreme. Klinički se manifestuje kao periferna ili marginalna forma alopecije koja zahvata frontalnu, temporalnu i parijetalnu granicu kapilicijuma. Svrab je često prisutan.