fbpx
ALOPECIJA AREATA - 101 Hair Clinic - Problemi Opadanje Kose - Problemi s Kosom

Pregled Problema

Šta je alopecija areata?

Alopecija areata je rekurentna neožiljna forma opadanja kose koja može da pogodi bilo koju kosmatu regiju na telu i može da se manifestuje u različitoj shemi distribucije.

Iako je benigno stanje i najveći broj pacijenata su asimptomatični, može da izazove emocionalni i psihosocijalni stres.

Prevalenca u populaciji je 0,1% -0,2%. Može se javiti u bilo kom uzrastu, od rođenja do kasnije dekade života. Pik pojavljivanja je u uzrastu 15-19 godina. Čak 44% lica sa alopecijom areatom imaju pojavu gubitka kose u uzrastu mlađem od 20 godina.

Šta prouzrokuje alopecije areate?

Tačna patofiziologija alopecije areate ostaje nepoznata. Najšire prihvaćena hipoteza je da areata predstavlja autoimuno stanje sa medijacijom T limfocita koja ima najveću verovatnoću javljanja kod genetski predisponiranih lica.

Autoimunost, genetika, citokini, inervacija i cirkulacija su razlozi koji se dovode u vezu sa alopecijom areatom i još uvek se istražuje povezanost.

Ogromna studija je pokazala visoku prevalencu autoimunih poremećaja i druga komorbidna stanja kod pacijenata sa alopecijom areatom. Rezultati pokazuju da se kod lica sa areatom javljaju tireoidna oboljenja, dijabetes, zapaljenska stanja digestivnog sistema, sistemski lupus eritematodus, reumatoidni artritis, psorijaza i psorijatični artritis.

Druge bolesti povezane sa primarnim stanjem su atopija (alergični rinitis, astma i/ili ekcem), kontaktni dermatitis, mentalni zdravstveni problemi (depresija i anksioznost), hiperlipidemija, hipertenzija, gastroezofagealni refluks.

Precipitirajući faktori koji pridonose pojavi areate sreću se kod 15% pacijenata. Veliki životni događaji, febrilna stanja, lekovi, trudnoća, trauma i mnogi drugi događaji se nabrajaju, ali nikakav jasan zaključak ne može biti donet. I pored svih ovih navoda, najveći broj pacijenata sa areatom ne ukazuju na triger faktore koji se javljaju pre epizoda gubitka kose.

Koji su simptomi alopecije areate?

Alopecija areata je najčešće asimptomatska, dok neki pacijenti (14%) imaju osećaj pečenja ili svraba po afektiranim zonama. Stanje je nejčešće lokalizovano kada se prvi put javlja, i u 80% slučajeva javlja se samo jedno polje opale kose.

Nema korelacije između broja polja pri prvom javljanju i ozbiljnosti i stepena daljeg opadanja. Areata se javlja najčešće na kapilicijumu, zatim na bradi kod muškaraca i na obrvama. Karakteristična je pojava maznih, blago eritematoznih (boja breskve) ili normalno obojenih alopetičnih polja.

Prisustvo dlaka u formi uzvičnika je patognomičan znak, ali se ne sreće uvek. Najčešća prezentacija alopecije areate je pojava jednog ili više kružnih ili ovalnih zona bez dlaka. Nikakve epidermalne promene nisu povezane sa gubitkom kose.

Vrste alopecije areate?

Alopecija areata može da se klasifikuje prema šemi distribucije:

  • Retikularna alopecija areata – kada je gubitak kose ekscesivan i dolazi do konfluacije polja,
  • Ofijazis – gubitak kose je po stranama i donjem zadnjem delu kapilicijuma,
  • Sisajifo (obratni ofijazis) – kada su očuvani stranični i zadnji deo kose,
  • Alopecija totalis – 100% gubitak kose na kapilicijumu,
  • Alopecija univerzalis – kompletni gubitak kose na svim kosmatim delovima tela.

Metode tretiranja alopecije areate

Naš centar ima veliko iskustvo u tretiranju ovaj tip alopecije,
Ono što je bitno je da preparti i tremtani koji koristimo su bez ikakvih nus efekata po vašem zdravlju.

U tretiranju alopecije areate veoma je efikasna microneedling mezoterapija kose, karboksiterapija kose i radiofrekventna terapija kose. Na osnovu analize, sagledavanja svih činjenica i uzroka, u tretmanu se mogu uključiti i drugi preparati, posebno ili kombinovano.

Formula 101 je specijalno namenjena za tretman različitog stadijuma alopecije areate, totalis i univerzalis. Mikstura ekstrakta potstiče krvnu cirkulaciju noseći potrebne aminokiseline, vitamine i minerale za dlaku. Sa ciljem da normalizuje njen ciklus i da vrati folikule njihovoj aktivnoj fazi rasta.

U postizanju dobrih rezultata, pravovremeni tretman i individualni plan tretmana su od presudnog značaja.

Bez obzira koji oblik alopecije je u pitanju, ključna stvar u rešavanju problema opadanja dlake je pravovremeni tretman, definisanje toka i postupka tretiranja, a pre svega bitan je i individualni pristup svakom klijentu.

Za postizanje najboljih rezultata, triholozi iz našeg centra se nesebično posvećuju svakom klijejntu uz korišćenje najsavremenijih preparata i tretmana.

Protokol Tretiranja

Trihološka Analiza

Indikovanje odgovarajućeg tretmana.

Individualni Plan Tretmana

Klijentima dajemo individualni plan tretmana koji objedinjuje 101 formule za kućnu upotrebu i profesionalne tretmane koji se vrše u našem centru.

Uspešni Rezultati

Preko redovnih kontrola pratimo individualni napredak i putem fotografija se upoređuje progres sve do završetka aktivnog tretmana.

Pozovite Nas

Ili nas kontaktirajte putem e-mail obrasca ispod

101 Hair Clinic

Život nije savršen, ali tvoja kosa može biti.

101 Hair Clinic