Testosteron je važan androgeni hormon koji postoji kod oba pola, ali se razlikuje u koncentraciji.

Muški tip opadanja kose (androgena alopecija) – je najčešća forma gubitka kose i poznata je po tome što počinje da se javlja kod muškaraca u njihovim ranim 20-tim godinama. Počinje da se javlja preko povećanja zalistaka, povećanja čeone linije, slabošću kose i postepenim gubitkom kose u prednjem delu glave. Ovaj oblik gubitka kose nastaje zahvaljujući genetskoj predispoziciji nasleđenim od strane majke ili oca. Kada je taj gen prisutan u našem telu, folikuli kose imaju visoku senzibilnost na androgene, prvenstveno na DHT. DHT obuhvata oko 5% ukupnog nivoa testosterona u našem telu. On je mnogo jača forma od samog testosterona, koji je odgovoran za muški tip gubitka kose i benignu hiperplaziju prostate.

Sa ciljem da se shvati uloga testosterona u gubitku kose, potrebno je da se razume njegov metabolizam.Testosteron se metabolizuje u dva veoma važna hormona: estradiol i DHT. Implementacija estradiola se odvija uglavnom u masnom tkivu i u testisima. Implementacija DHT-a se odvija u koži i prostati. DHT ima tri puta više afiniteta za androgene receptore koji su prisutni u folikulama kose. Enzim koji konvertuje testosteron u DHT nazvan je 5 alfa reduktaza i predstavlja poslednji korak u metabolizmu testosterona.

Znači testosteron sam po sebi ne izaziva opadanje kose kod muškaraca. Već kada pod dejstvom enzima 5 alfa reduktaze bude transformisan u njegov metabolit DHT (dihidrotestosteron). Upravo taj njegov metabolit odgovoran je za gubitak kose kod muškaraca. Odatle tvrdnja da ljudi koji gube kosu ili su je već izgubili zbog toga što u sebi imaju veću količinu testosterona od drugih ljudi koji je nisu izgubili predstavljla mit i čistu neistinu.

Tretmani za rešavanje androgenog tipa gubitka kose kod muškaraca

Tretmani za rešavanje muškog tipa opadanja kose bazirani su na inhibiciji enzima 5 alfa reduktaze. Zato što je dokazano da je hormon DHT odgovoran za ovaj oblik gubitka kose može da se tretira inhibicijom (stopiranjem) njegove transformacije iz testosterona u DHT. Postoje nekoliko odobrenih tretmana za muški tip opadanja kose. Oni su naučno dokazani da deluju efikasno na stopiranje daljeg gubitka kose i vraćanje rasta kose. Jedan od najefikasnijih preparata je 101 B tonik, koji u sebi sadrži aktivne biljne supstance. Ove supstance zbog izrazito jake aktivne komponente pri nanošenju na koži glave prodiru duboko do folikula dlaka i stopiraju, odnosno inhibišu enzim 5 alfa reduktazu. Na taj način ne dozvoljavaju da se pretvori testosteron u loš dihidrotestosteron koji je odgovoran za opadanje kose.

Efikasnost ovog preparata zapaža se već prvih 3 nedelja od korišćenja. Naime, prvih 3 nedelja kompletno stopira gubitak kose. A kod ozbiljnijih slučajeva kod kojih opada i do 400 dlaka dnevno, potrebno je 1,5 mesec da bi regulisao ovakvo aktivno opadanje. Ovaj preparat i njegova efikasnost bili su predmet desetine naučno kliničkih studija. Oni su sprovedeni od strane univerzitetskih profesora, naučnika-dermatologa sa najpoznatijih dermatoloških centara širom sveta. Jedna od takvih kliničkih studija bila je napravljena u Australiji na 630 pacijenata uzrasta od 20-60 godina. Zaključci studije ukazuju da je kod 98,9% pacijenata bio zaustavljen dalji gubitak kose još u prvom mesecu.

LASERSKA BIOSTIMULACIJA (LLLT) – obezbeđuje rast i replikaciju ćelija korena dlake i održava rast dlake, suprotstavljajući se efektima koje proizvodi DHT.

MICRONEEDLING MEZOTERAPIJA deluje formiranjem malih tačkastih mikrouboda, ranica na koži. U procesu regeneracije kože oslobađaju se različiti aktivni sastojci, među kojima i faktori rasta kose koji direktno poboljšavaju funkciju folikula, a stimulišu i matične ćelije u bulbusu dlake u cilju boljeg rasta.

TESTOSTERON I OPADANJE KOSE