Jako opadanje kose koje počinje u periodu adolescencije i dovodi do intenzivnog gubitka kose za kratak vremenski period označava prerani gubitak kose. Sreće se kod osoba uzrasta od 20 i oko 20-te godine. Simptomi gubitka kose javljaju se neočekivano i dramatično. Kod ozbiljnih slučajeva, opadanje kose može biti toliko intenzivno da dovodi do tipične muške ćelavosti.

Razlozi za prerani gubitak kose?

Razlozi za prerani gubitak kose još uvek su nedovoljno proučeni. Međutim, pacijent obično ima familijarnu, naslednu istoriju gubitka kose. Nezavisno da li je po liniji majke ili oca što znači da postoji genetska predispozicija za gubitak kose. Dodatno, nivo androgenih hormona, naročito DHT je povišen.

Dihidrotestosteron deluje na genetski ’’osetljivije’’ folikule vlakna. Što determiniše postepenu konverziju terminalnih, čvrstih vlakana u slabije i na kraju u velusna vlakna (tanka i nepigmentisana). Studije pokazuju da veličina dermalnih papila preko kojih se vlakno hrani diktira veličinu vlakna koje se formira. A kod androgene alopecije neke od ćelija dermalne papile izumiru radi dejstva DHT-a. Kao rezultat na šta papila se smanjuje i vlakno je sve tanje.

Posebno je značajno što i nivo enzima 5-alfa reduktaze, koji transformiše testosteron u dehidrotestosteron, kod lica sa preranim gubitkom kose je viši nego kod lica koja nemaju opadanje kose. Isto tako, interesantan je i fakt da nivo 5-alfa reduktaze u okcipitalnoj zoni (iza ušiju) je niži nego u frontalnoj zoni, kod zaliska, gde se tipično javlja opadanje kose. Ovi nalazi ukazuju na značenje 5-alfa reduktaze kao razlog muškog tipa opadanja kose.

Simptomi preranog gubitka kose

Folikuli vlakna kod lica koji rano gube svoju kosu postepeno gube i svoju funkciju i smanjuju svoju aktivnost formirajući sve tanja i slabija vlakna. Anagena faza (faza formiranja) vlakna je sve kraća, a povećava se broj vlakana u telogenoj fazi (faza opadanja). Osim toga, zapaža se istančenje kože kapilicijuma, a vlakno se lako kida zbog slabosti korena. Kod teških slučajeva u krajnjim stadijumima folikuli više ne stvaraju vlakno.

Gubitak kose obično počinje na frontalnoj liniji kose, koja se postepeno podiže. Istovremeno kosa na vrhu glave postaje sve slabija, nepovratno se gubi i dovodi do ćelavosti. Nejčešće koža glave pokazuje znake mašćenja koja samo pogoršava već započeto opadanje kose.

Prerani gubitak kose ne pokazuje znake stabilizacije sa godinama, već se naprotiv pogoršava. Neophodno je osoba sa znacima ranog gubitka kose da počne na vreme sa tretmanima da bi se prevenirao trajni gubitak kose.

Tretman protiv preranog gubitka kose?

Tretman protiv preranog gubitka kose i stimulisanje rasta kose je intenzivan i sveobuhvatan tretman koji uključuje različite terapijske metode i proizvode koji su namenjeni da presretnu i spreče svaki faktor koji dovodi do preranog gubitka kose i da obezbede održavanje aktivnosti korena vlakna, koji ima jaku tendenciju prema atrofiji. Tretman se bazira na jakoj energetskoj stimulaciji folikula vlakna, da bi se održila njegova funkcija koja se brzo i nekontrolisano gubi. Jačanje energetskog metabolizma ćelija folikula vlakna, održava njihovu funkciju a sa tim i produkciju vlakna. Na taj način se produžava faza rasta vlakna koja je kod preranog gubitka kose skraćena i produžava se životni vek vlakna koji je ozbiljno kompromitovan.

Dejstvo DHT-a, kao jedan od glavnih faktora za gubitak kose sprečava se pomoću proizvoda bogatim herbalnim ekstraktima. Određeni sastojci pak onemogućavaju realizaciju genetske poruke za gubitak kose. Na taj način se sprečava dejstvo dva glavna faktora koji izazivaju istančenje i gubitak kose. Cirkulacija na nivou dermalne papile je poboljšana čime se obezbeđuje ne samo bolja dostava potrebnih nutritijenata i kiseonika već i odstranjivanje akumuliranog i nepotrebnog DHT-a.

Regulacija masnoće kapilicijuma, kojoj uvek sledi prerani gubitak kose je obavezujuća. Savremenom aparaturom se kontroliše sekrecija sebuma i balansira se pH vrednost kapilicijuma da bi se obezbedili idealni uslovi za rast vlakna.

Prerani gubitak kose samo po sebi nameće i potrebu da se što ranije započne sa tretmanom radi postizanja zadovoljavajućih rezultata. Svako kašnjenje sa tretmanom kod ove forme gubitka kose ostavlja trajne i nepopravljive posledice.