Laserska biostimulacija (Low Level Laser Therapy) je najbolja neinvazivna metoda koja prenosi energiju do korena kose, koji je koristi za poboljšanje svoje funkcije.

Laserska svetlost se apsorbuje od strane folikula i obezbeđuje rast i razmnožavanje ćelija u korenu vlakna,održavajući rast vlakna.

Određivanje tačne doze laserske energije za optimalni rast kose zaista je teško! Ipak, jednu stvar sa sigurnošću znamo! Uopšte ne dobijate potrebnu dozu laserske energije koristeći standardni laserski češalj ili profesionalni laser koji ima samo nekoliko dioda.

Sledećeg puta kada budete odlučili da date svoj novac za takozvane “laserske tretmane” pitajte koliko laserskih dioda ima aparat koji se koristi za tretman. Iskustvo je pokazalo da se u našoj zemlji nude laserski tretmani koji se rade sa jednodiodnim laserom ili naviše sa 50 do 80 dioda! Kada se radi sa ovakvim tipovima lasera, tretman bi trebao da traje i do 400 minuta da bi se postigao efekat. Zato, kada se koriste ovi tipovi lasera rezultat ili izostaje ili je minimalan i ne daje vidljive promene u odnosu na rast nove kose na vašem skalpu.

Evo zašto je to tako: Korišćenjem standardnog laserskog uređaja dobijate samo mali deo energije za koju su naučnici dokazali da je potrebna za biostimulaciju vašeg skalpa! Ta količina laserske energije varira od jedne do druge naučne studije, ali je prosek oko 3 do 6 dzula na svaki kvadratni santimetar skalpa koji želite da bude tretiran. Pokazalo se da uspešnost tretmana laserom u mnogome zavisi od doze, tačnije prave doze energije! 6-7 dzula energije su efikasnije od 3 ili 4. Takodje, potrebni su najmanje 2 ili 3 dzula da bi biostimulativni laserski tretmani bili uopšte efikasni.

Laserska energija koja je veća od 7 dzula smanjće korist tretmana. Ovo se dešava zato što tkivo ima “tačku saturacije” (zasićenja), odnosno maksimalni iznos stimulacije koje može podneti. Na oko 10-12 dzula javlja se takozvano “zatvaranje” folikula. To neće izazvati štetu na skalpu, ali “izbisaće” svaki pozitivni benefit za folikul i samo tkivo. Iz ovoga proizlazi da i premalo i previse laserske energije ne daje rezultate za biostimulaciju i ponovni rast kose.

Ovo je jednostavna matematika… Standardni laser nema potrebnu moć da pomogne u procesu biostimulacije skalpa. I rezultat ovoga je? Klijenti troše sate i sate nedeljno i gomilu novca. Da bi na kraju imali nezadovoljavajuće rezultate. Samim tim se dobija loša slika i nepoverenje prema laserskoj biostimulaciji kao tretman.

Evo jednog ekvivalentnog primera: Prosečni automobil koristi 12,6 voltnu bateriju da bi mogao da startuje motor. Ako imate automobilsku bateriju koja je 1,26 volti, da li biste mogli da startujete motor? Šta će se desiti kada probate da upalite motor? Mozda će zasvetleti neke signalne lampice na komandnoj tabli ali motor neće proraditi! Sada…zbog raznih dezinformacija vezano za lasersku terapiju probajte da zamislite kako nelogično zvuči sledeći zaključak: zato što vaša 1,26 voltna baterija nije upalila motor vašeg automobila vi izvodite zaključak da automobili uopšte ne mogu biti startovani od automobilske baterije i da ste apsolutno razočarani u sve automobile odnosno u baterije. Možda zvuči smešno, ali ovo je samo obični primer koji omogućava da bolje shvatite efekte laserske terapije za rast kose sa nedovoljno moćnim laserima.

Savremena laserska tehnologija, po prvi put sa 400 laserskih dioda u 101 Hair Clinic, omogućava optimalnu količinu energije za podsticanje funkcije ćelija od korena same dlake. Samo dovoljna – optimalna energija može stimulisati rast kose! 400 laserskih dioda istovremeno deluje na ceo skalp. I stimuliše sve folikule na glavi. Najvažnije je da u toku celog tretmana svaki folikul dobije optimnalnu energiju. Da bi poboljšao svoju oslabljenu funkciju. Dosadašnji laseri imali su po jednu ili nekoliko dioda. I da biste dobili optimalni stimulativni efekat tretman bi trajao i do 24 sata. Novi 400 diodni laser za samo 15 minuta istovremeno deluje na sve folikule na skalpu. I predaje potrebnu količinu svetlosne energije za stimulaciju rasta kose. Veći broj dioda, bolji i brži rezultati! Tretman za stimulaciju rasta kose, u 101 Hair Clinic, osim lasera sa 400 dioda uključuje i niz procedura koji pojačavaju učinak lasera.