TELOGEN EFLUVIJUM - 101 Hair Care - Problemi Opadanje Kose - Problemi s Kosom

Pregled Problema

Telogen efluvijum je prilično često stanje, ali nema tačnih podataka o prevalenci. Veliki procenat odraslih imalo je epizode telogen efluvijuma u nekoj fazi svog života. Telogen efluvijum može da zahvati dlake na bilo kom delu tela, ali se najčešće javlja na kapilicijumu. Telogen efluvijum može da indukuje ili da bude osnov za početak pojave androgene alopecije, ukoliko imate genetsku predispoziciju. Do tada, alopecija može biti neprepoznatljiva.

Razumevanje patofiziologije telogenog efluvijuma traži poznavanje ciklusa rasta dlake. Sve dlake imaju 3 faze rasta, faza formiranja – anagena, faza mirovanja – katagena, faza opadanja – telogena. Na kapilicijumu anagena faza traje oko 3-5 godina, dok telogena traje 3 meseca, iako postoje razne varijacije ovih intervala kod različitih individua. U toku telogene faze, postojeća dlaka ostaje u folikulu sve dok ne bude potisnuta od strane rasta nove anagene dlake.

Kod većine osoba, u bilo kom momentu 5% -15% kose na kapilicijumu je u telogenoj fazi. Telogeni efluvijum javlja se kada fiziološki stres ili hormonalna promena izazovu da ogroman broj dlaka istovremeno pređe u telogenu fazu. Dokazi sugerišu da mehanizam opadanja telogene kose je aktivan proces koji može da se desi nezavisno od rasta nove anagene kose. Interval između inicijalnog stanja telogenog efluvijuma i početka opadanja podudara se sa dužinom telogene faze, od 1 do 6 meseci, prosečno 3 meseca.

Kod većine osoba, u bilo kom momentu 5-15% kose na kapilicijumu je u telogenoj fazi. Telogeni efluvijum javlja se kada fiziološki stres ili hormonalna promena izazivaju da ogroman broj dlaka istovremeno pređu u telogenoj fazi. Dokazi sugerišu da mehanizam opadanja telogene kose je aktivan proces koji može da se desi nezavisno od rasta nove anagene kose. Interval između inicijalnog stanja telogen efluvijuma i početak opadanja podudara se sa dužinom telogene faze, od 1 do 6 meseci, prosečno 3 meseci.

Simptomi telogenog efluvijuma su opadanje kose, difuzni gubitak kose na nivou celog kapilicijuma i povećan broj izgubljenih dlaka (nalazite ih na podu, na jastuku, posle pranja itd.). Iako je normalno opadanje oko 100 dlaka dnevno, osobe sa telogenim efluvijumom gube 100-400 dlaka dnevno. Ponekad se oseća smanjena gustina kose. Kod obe forme efluvijuma kosa se gubi difuzno, sa celog kapilicijuma. Potpuna ćelavost se ne sreće.

Akutni telogen efluvijum je definisan kao opadanje kose koje traje kraće od 6 meseci. Ovaj tip efluvijuma obično se javlja iznenada. Obično se javlja metabolički ili fiziološki stres 1-6 meseci pre nego što počne opadanje kose. Fiziološki stres koji može da indukuje telogen efluvijum može biti u obliku febrilnog stanja, velike povrede, promena u ishrani, trudnoća i porođaj, početak korišćenja novog medikamenta. Imunizacija isto tako može biti predispozicija. Papuloskvamozne bolesti na kapilicijumu poput psorijaze i seboroičnog dermatita mogu da izazovu opadanje kose.

Hronični telogen efluvijum je intenzivno opadanje kose koje traje duže od 6 meseci. Početak je suptilan i postepen, iako opasan i teško je da se identifikuje triger faktor. Zbog trajanja opadanja, javlja se proređivanje kose i/ili istanjivanje kose sa smanjenim volumenom i beživotan izgled kose.

Protokol Lečenja

Trihološka Analiza

Pregled kose i kože skalpa pomoću trihoskopa omogućava postavljanje tačne dijagnoze, ne samo zbog najsavremenijeg trihološkog softvera već i zbog dugogodišnjeg iskustva naših specijalista.

Individualni Plan Terapije

Na osnovu tipa alopecije naši doktori pacijentima daju individualni plan terapije koji objedinjuje 101 formule za kućnu upotrebu i kliničke tretmane koji se vrše u našoj klinici.

Uspešni Rezultati

Preko besplatnih kontrola naši specijalisti prate individualni napredak i putem fotografija se upoređuje progres sve do završetka aktivnog tretmana.

Pozovite Nas

Ili nas kontaktirajte putem e-mail obrasca ispod

101 Hair Clinic

Život nije savršen, ali tvoja kosa može biti.

101 Hair Clinic
  • ZAKAŽITE PREGLED

    Vrhunski triholozi, dermatolozi i plastični hirurzi stoje Vam na raspolaganju.

  • POZOVITE NAS