ALOPECIJA AREATA - 101 Hair Clinic - Problemi Opadanje Kose - Problemi s Kosom

Pregled Problema

Alopecija areata je rekurentna necikatricijalna forma opadanja kose koja može da afektuje bilo koju kosmatu regiju na telu i može da se manifestuje u različitoj šemi distribucije. Iako je benigno stanje i najveći broj pacijenata su asimptomatični, može da izazove emocionalni i psihosocijalni stres. Prevalenca u populaciji je 0,1% -0,2%. Može se javiti u bilo kom uzrastu, od rođenja do kasnije dekade života. Pik pojavljivanja je u uzrastu 15-19 godina. Čak 44% lica sa alopecijom areatom imaju pojavu gubitka kose u uzrastu mlađem od 20 godina.

Tačna patofiziologija alopecije areate ostaje nepoznata. Najšire prihvaćena hipoteza je da areata predstavlja autoimuno stanje sa medijacijom T limfocita koja ima najveću verovatnoću javljanja kod genetski predisponiranih lica. Autoimunost, genetika, citokini, inervacija i cirkulacija su razlozi koji se dovode u vezu sa alopecijom areatom i još uvek se istražuje povezanost. Ogromna studija je pokazala visoku prevalencu autoimunih poremećaja i druga komorbidna stanja kod pacijenata sa alopecijom areatom. Rezultati pokazuju da se kod lica sa areatom javljaju tireoidna oboljenja, dijabetes, zapaljenska stanja digestivnog sistema, sistemski lupus eritematodus, reumatoidni artrit,psorijaza i psorijatični artrit. Druge bolesti povezane sa primarnim stanjem su atopija (alergični rinit, astma i/ili ekcem),kontaktni dermatit, mentalni zdravstveni problemi (depresija i anksioznost)- hiperlipidemija, hipertenzija, gastroezofagealni refluks. Precipitirajući faktori koji pridonose pojavi areate sreću se kod 15% pacijenata. Veliki životni događaji, febrilna stanja, lekovi, trudnoća, trauma i mnogi drugi događaji se nabrajaju, ali nikakav jasan zaključak ne može biti donet. I pored svih ovih navoda, najveći broj pacijenata sa areatom ne ukazuju na triger faktore koji se javljaju pre epizoda gubitka kose.

Alopecija areata je najčešće asimptomatska, dok neki pacijenti (14%) imaju osećaj pečenja ili svraba po afektiranim zonama. Stanje je nejčešće lokalizovano kada se prvi put javlja, i u 80% slučajeva javlja se samo jedno cirkumskriptno polje opale kose. Nema korelacije između broja polja pri prvom javljanju i ozbiljnosti i stepena daljeg opadanja. Areata se javlja najčešće na kapilicijumu,zatim na bradi kod muškaraca i na obrvama. Karakteristična je pojava maznih, blago eritematoznih (boja breskve) ili normalno obojenih alopetičnih polja. Prisustvo dlaka u formi uzvičnika je patognomičan znak, ali se ne sreće uvek. Najčešća prezentacija alopecije areate je pojava jednog ili više kružnih ili ovalnih zona bez dlaka. Nikakve epidermalne promene nisu povezane sa gubitkom kose.

Areata može da se klasifikuje prema šemi distribucije:

  • Retikularna alopecija areata – kada je gubitak kose ekscesivan i dolazi do konfluacije polja,
  • Ofijazis – gubitak kose je po stranama i donjem zadnjem delu kapilicijuma,
  • Sisajifo (obratni ofijazis) – kada su očuvani stranični i zadnji deo kose,
  • Alopecija totalis – 100% gubitak kose na kapilicijumu,
  • Alopecija univerzalis – kompletni gubitak kose na svim kosmatim delovima tela.

Protokol Lečenja

Trihološka Analiza

Pregled kose i kože skalpa pomoću trihoskopa omogućava postavljanje tačne dijagnoze, ne samo zbog najsavremenijeg trihološkog softvera već i zbog dugogodišnjeg iskustva naših specijalista.

Individualni Plan Terapije

Na osnovu tipa alopecije naši doktori pacijentima daju individualni plan terapije koji objedinjuje 101 formule za kućnu upotrebu i kliničke tretmane koji se vrše u našoj klinici.

Uspešni Rezultati

Preko besplatnih kontrola naši specijalisti prate individualni napredak i putem fotografija se upoređuje progres sve do završetka aktivnog tretmana.

Pozovite Nas

Ili nas kontaktirajte putem e-mail obrasca ispod

101 Hair Clinic

Život nije savršen, ali tvoja kosa može biti.

101 Hair Clinic
  • ZAKAŽITE PREGLED

    Vrhunski triholozi, dermatolozi i plastični hirurzi stoje Vam na raspolaganju.

  • POZOVITE NAS