Da li ste nekad imali osećaj da je vaša kosa gušća zimi a ređa tokom leta i u jesen? Upravo kada ste veći deo dana napolje i kada zaista želite da izgledate dobro? Ono što doživljavate može biti pravi fenomen. Isto kao kod životinja kada je tokom zime njihovo krzno gušće i čvršće nego u proleće i jesen. Kada potpuno menja svoje krzno. Tako i neki ljudi imaju iskustvo gubitka kose koje se menja u zavisnoti od godišnjeg doba. Ovaj „fenomen“ naziva se sezonsko opadanje kose.

Razlozi za sezonsko opadanje kose?

Postoje dva glavna faktora za koje se smatra da izazivaju sezonski gubitak kose. I oba se odnose na hormone.

Prvi se odnosi na izloženost sunčevoj svetlosti. Čak i ako provodite veći deo vašeg vremena u zatvorenoj prostoriji ipak ste i tada izloženi više sunčevoj svetlosti tokom proleća i leti.

Ovo može da dovede vaš organizam da proizvodi manje melanina, koji je direktno povezan sa nivoom hormona u vašem kapilicijumu. To može da deluje na folikule kose u produživanju vremena trajanja njihove prirodne faze opadanja za duže vreme od uobičajenog.

Drugi glavni faktor je efekat testosterona čiji nivo je obično veći tokom proleća i jeseni. Iako se testosteron često smatra muškim hormonom, on postoji i kod muškaraca i kod žena i poznati je izazivač gubitka kose. Obično deo kose kapilicijuma je u fazi opadanja, a deo u fazi rasta.

Sezonski gubitak kose se javlja zbog poremećaja ravnoteže između ove dve faze. Kada bi vama raslo onoliko kose koliko vam istovremeno opada tada ne bi ste primetili proređivanje kose.

Dobra vest je da sezonski uslovi koji dovode do većeg opadanja kose obično su posledica promena u ravnoteži između faze rasta i faze opadanja vlakna. Tako što se zapaža značajno veći rast nego što postoji opadanje kose, a izgubljena kosa će biti zamenjena rastom nove kose.

Kako da znate da li imate sezonski gubitak kose?

Jedini pravi način da budete sigurni je da pažljivijo partite šemu koja se ponavlja tokom dve do četiri godine. Nijedna runda sezonskog gubitka kose ne treba da traje više od četiri meseca. Nakon čega nova kosa treba da počne ponovo da raste. Ako se to ne desi, odmah konsultujte stručno lice da bi se utvrdio razlog i tip opadanja kose.

Sezonsko opadanje kose kod osoba se obično javlja u proleće ili jesen. Važan podatak koji treba da se napomene je da kod sezonskog gubitka kose obično opadanje kose ne sme da bude dva puta veće od normalnog opadanja kose (ne više od 150-200 dlaka)

101 HAIR Clinic raspolaže najsofisticiranijom kompijuterskom analizom kose i kapilicijuma. Analiza će pokazati da li se radi o sezonskom opadanju ili se pak radi o drugom obliku gubitka kose.

Pravovremeno utvrđivanje stanja vaše kose i kapilicijuma daje mogućnost pravovremenog sprečavanja opadanja. Zato što u suprotnom ukoliko se ne reaguje na vreme opadanje može da ostavi trajne posledice sa proređivanjem kose gde su mogućnosti za ponovno reaktiviranje folikula svedene na minimum.

Koji su to tretmani za sprečavanje sezonskog opadanja kose?

Za većinu ljudi, sezonski gubitak kose može da bude malo zabrinjavajući. Ali u suštini uopšte ne izaziva nikakvu štetu u odnosu na kosu. Sezonsko opadanje kose nije razlog zabrinutosti. Ako se međutim radi o drugačijem tipu gubitka kose, onda, ipak, može da dođe do toga da vaša normalno tanka kosa se značajno proredi i opadne.

Dobra vest je da, u najvećem broju slučajeva, postoji mogućnost saniranja ovakvih problema adekvatnim tretmanima. I korišćenjem klinički dokazanih proizvoda upravo za ovakve namene.

Postoje dva tipa tretmana i načina na koji može da se reši ovakav problem. Najpre mogu da se primene tretmani koji preventivno bi regulisali hormonski nivo ravnoteže u kapilicijumu. I na taj način bi se sprečilo da dođe do značajnog opadanja kose.

Drugi metod je ukoliko postoji značajni gubitak kose radi hormonskog disbalansa u kapilicijumu i povećani nivo testosterona. Deluje se preko unošenja melanina čiji nivo u krvi je značajno smanjen, zbog čega i direktno dolazi do gubitka kose. Melanin može da se koristi oralno ili preko njegovog lokalnog apliciranja na kapilicijumu.

Uobičajeno preko tretmana za stimulaciju rasta kose na bazi napredne folikularne tehnologije koja predstavlja patentirani protokol i radi se jedino u 101 HAIR CLINIC širom sveta, kod 99% slučajeva odmah se vraća normalan hormonski disbalans na nivou kapilicijuma. I na taj način odmah se reguliše ovakav oblik opadanja kose.