Kofein i opadanje kose – Za zdravu kosu i njen redovan rast bitni su razni faktori. Uključujući vitamine, minerale, i prisustvo drugih hranljivih materija. Lekovi, genetika, nutritivni nedostaci, razne bolesti i poremećaji mogu negativno da utiču na kosu. Kofein, prirodno jedinjenje, može imati blagotvorno dejstvo na dlake i utiče na zdrav rast kose.

Ciklus rasta kose

Stanje Vaše kose, kao i dužužina Vaše kose zavise od stanja folikula kose i njenog ciklusa rasta. Svaki folikul sadrži veliki broj ćelija koje su sposobne da stvore dlaku i podrže njen rast. Tokom inicijalne (anagene) faze rasta kose ćelije proizvode novu dlaku koja nastavlja da raste tokom sledeće faze ciklusa (katagena faza). Nakon unapred određenog perioda rasta kose, koji može da varira od nekoliko dana do nekoliko godina, uzavisnosti od vrste folikula dlake, kosa ostaje nedirnuta unutar folikula i na kraju ispadne (telogena faza). Defekt u bilo kojoj od ove tri faze ciklusa rasta kose može voditi do problema sa kosom.

 

Uticaj kofeina na ciklus rasta kose

Kofein ima uticaj na folikule dlake tako što reguliše ciklus rasta dlaka. Studija objavljena u “internacionalnom dermatološkom žurnalu” 2007 godine utvrdila je da prisustvo kofeina stimuliše folikule dlaka i povećava rast kose u laboratorijskim uslovima. Kao rezultat toga, kofein može pomoći da se povrati rast kose ili da spreči prevelik gubitak kose. Međutim. klinički efekti kofeina na stimulaciju rasta kose nisu još uvek dovoljno istraženi.

Unos kofeina

Postoji nekoliko načina da se Vaši folikuli izlože uticaju kofeina, kako bi se potencijalno stimulisao rast kose. Kofein koji unosimo preko hrane i pića ulazi u krvotok i na kraju stiže do folikula dlaka. Pored toga, kofein može da dopre do folikula i lokalnom primenom šampona koji sadrže kofein, navodi se u studiji objavljenoj u žurnalu “ Farmakologija i fiziologija kože” 2007 godine. To može dozvoliti doktorima da primene visoku dozu kofeina na Vaše folikule a da se ne izazovu sporedni efekti koji bi se javili prilikom unosa visokih doza kofeina putem ishrane. Kao rezultat toga, proizvodi za kosu koji sadrže kofein mogu postati dobar tretman za kosu ako se kofein eventualno primeni u lekovima za alopeciju.

Moguća primena u lečenju kancera

Preliminarne studije su indetifikovale kofein kao mogući tretman protiv gubitka kose, što može imati primenu i u lečenju drugih bolesti. Mnogi pacijenti, koji boluju od kancera, primajući radioterapiju imaju gubitak kose, zbog oštećenja folikula dlake od strane radijacije. Studija koja je objavljena u žurnalu “Zaštita od zračenja” 2002. godine otkrila je da tretiranje labaratorijskih miševa kofeinom pomaže smanjenju gubitka dlaka tokom radioterapije. Iako dodatno istraživanje o efektima kofeina na gubitak kose kod ljudi koji su izloženi radioterapiji zahteva dodatna istraživanja, kofein može eventualno sprečiti opadanje kose kod nekih terapija kancera.