USPEŠAN 101 TRETMAN ALOPECIJE AREATE

SVEOBUHVATNI PLAN TERAPIJE JE PREDUSLOV ZA USPEH U TRETMANU RASTA KOSE

Multifokalna alopecia areata se manifestuje brojnim poljima bez kose, dufuzno raspoređenim na glavi.Ova polja imaju tendenciju da se spoje što omogućuje razvoj alopecie totalis.

sveobuhvatni-plan-terapije-je-preduslov-za-uspeh-u-tretmanu-rasta-kose
Pacijentkinja se javila sa velikim brojem pečata.Još je bila u stadijumu opadanja I formirala su se I nova polja.
Trihološka analiza je pokazala tipične trihoskopske promene na dlaci koje odgovaraju opadanju I širenju procesa.
Zbog autoimune prirode alopecije areate, naši doktori su savetovali pacijentkinju da uradi pregled zuba, krajnika i sinusa. Hronični problem sa krajnicima je bio stavljen pod kontrolu. Zub koji je bio mogući fokus je izvađen.
Terapija je počela tretmanima za stopiranje opadanja kose,što je dalo rezultate za mesec dana. Sledila je terapija za stimulaciju rasta kose tonicima namenjenim za ovu formu opadanja.
Terapija je nadalje dopunjena i laserskom biostimulacijom I mezoterapijom da bi se postigli optimalni rezultati.