TRIHOTILOMANIJA

Trihotilomanija je poremećaj impulsivne kontrole po sadašnjoj klasifikaciji, ali još uvek ima pitanja oko toga kako bi trebalo da se kvalifikuje. Očigledno nalikuje na naviku, zavisnost, tik ili obsesivno-kompulsivni poremećaj. U skorije vreme konceptalizuje se kao deo poremećaja ponovljenog odnosa prema sopstvenom telu ’’body-focused repetitive behaviors’’ (BFRBs) zajedno sa diranjem kože i grickanjem noktiju.
about

Trihotilomanija je poremećaj koji izaziva da osoba čupa kosu sa kapilicijuma, sa brade, grudi, nogu, sa obrva, trepavica i drugih delova tela, što rezultuje vidljivim golim poljima. Čupanje kose varira značajno u svojoj ozbiljnosti i težini, lokaciji na telu i odgovoru na tretmane. Kod nekih lica, trihotilomanija je izražena u blagoj formi i može da se prekine sa malo više koncentracije svesnosti problema. Ali, kod nekih potreba za čupanjem kose može da bude toliko jaka da. osoba ne može da misli ninašta drugo osim na to.

Razlog trihotilomanije je nepoznat. Ispitivanja etiologije i tretmana TTM-a su još uvek u ranoj fazi. Preliminarni dokazi pokazuju da se radi o neuro-biološkim poremećajima i da genetika može da igra ulogu u razvoju TTM. Isto tako je moguće da ima i nekoliko faktora, isto kao što kašalj može da bude izazvan različitim bolestima. Iako osnovna biologija nije jasno razjašnjena u ovom momentu, znamo da osobe sa trihotilomanijom generalno imaju neurološki baziranu predispoziciju da čupaju svoju kosu kao mehanizam samosmirivanja. Mehanizam čupanja kose služi i kao mehanizam kopiranja pri nervozi ili drugih teških emocija. Iako uobičajen uzrast pojave je 11 godina, trihotilomanija može da se javi i kod dece od godinu dana. Početak čupanja kose može da se javi kao posledica jednostavnog senzornog stanja, poput češanja kapilicijuma ili stresnih životnih situacija i javljaju se prilično iznenada.

Mogu se videti zone na kapilicijumu ili potpuna alopecija na kapilicijumu. Zone imaju bizarne forme, nepravilne ivice i dlake različite dužine.