TELOGEN EFLUVIJUM

Telogen efluvijum je forma necikatricijalne alopecije koja se karakteriše difuznim opadanjem kose obično posle akutne aktivacije. Osim akutne prepoznaje se i hronična forma sa dužim trajanjem i ozbilinijim tokom. Telogen efluvijum je reaktivan proces izazvan metaboličkim i hormonalnim stresom ili medikamentima. Generalno, regeneracija kose može da bude spontana i da se obnovi za šest meseci, ali nažalost nije uvek tako.

Telogen efluvijum je prilično često stanje ali nema tačnih podataka o prevalenci. Veliki procenat odraslih imali su epizode telogen efluvijuma u nekoj fazi svog života. Telogen efluvijum može da zahvati dlake na bilo kom delu tela, ali se najčešće javlja na kapilicijumu. Telogen efluvijum može da indikuje ili da bude osnov za početak pojave androgene alopecije, ukoliko imate genetsku predispoziciju. Do tada, alopecija može i da nije bila prepoznatljiva.

Razumevanje patofiziologije telogen efluvijuma traži poznavanje ciklusa rasta dlake. Sve dlake imaju 3 faze rasta, faza formiranja – anagena, faza mirovanja – katagena, faza opadanja – telogena. Na kapilicijumu anagena faza traje oko 3-5 godina, dok telogena traje 3 meseca iako postoje razne varijacije ovih intervala kod različitih individua. U toku telogene faze, postojeća dlaka ostaje u folikuki sve dok ne bude potisnuto od strane rasta nove anagene dlake.

about
about

Kod većine osoba, u bilo kom momentu 5-15% kose na kapilicijumu je u telogenoj fazi. Telogeni efluvijum javlja se kada fiziološki stres ili hormonalna promena izazivaju da ogroman broj dlaka istovremeno pređu u telogenoj fazi. Dokazi sugerišu da mehanizam opadanja telogene kose je aktivan proces koji može da se desi nezavisno od rasta nove anagene kose. Interval između inicijalnog stanja telogen efluvijuma i početak opadanja podudara se sa dužinom telogene faze, od 1 do 6 meseci, prosečno 3 meseci.

Simptomi telogen efluvijuma su opadanje kose, difuzni gubitak kose na nivou celog kapilicijuma i povećan broj izgubljenih dlaka (nalazite ih na podu, na jastuku, posle pranja itd.). Iako je normalno opadanje oko 100 dlaka/dnevno, osobe sa telogen efluvijumom gube 100-400 dlaka dnevno. Ponekad se oseća smanjena gustina kose. Kod obe forme efluvijuma kosa se gubi difuzno, sa celog kapilicijuma. Potpuna ćelavost se ne sreće.

Akutan telogen efluvijum je definisan kao opadanje kose koje traje kraće od 6 meseci. Ovaj tip efluvijuma obično se javlja iznenada. Obično se javlja metabolički ili fiziološki stres 1-6 meseci pre nego sto pocne opadanje kose. Fiziološki stres koji može da indukuje telogen efluvijum može biti u obliku febrilnog stanja, velike povrede, promena u ishrani, trudnoća i porođaj, početak korišćenja novog medikamenta. Imunizacija isto tako može biti predispozicija. Papuloskvamozne bolesti na kapilicijumu poput psorijaze i seboroičnog dermatita mogu da izazovu opadanje kose.

Hronični telogen efluvijum je intenzivno opadanje kose koje traje duže od 6 meseci. Početak je suptilan i postepen, iako opasan i teško je da se identifikuje triger faktor. Zbog trajanja opadanja, javlja se proređivanje kose i/ili istanjivanje kose sa smanjenim volumenom i bezživotan izgled kose.