robicomb

Ljudi su sve pažljiviji pri korišćenju gelova sa opasnim hemijskim suptancama i otrovnih šampona pri tretiranju problema vaši. Sve više i više roditelja odlučuju se za 100% bezbedan i efikasan način odstranjivanja vaši bez primena bilo kakvih otrovnih i toksičnih šampona i gelova. Robi Comb češalj detektuje i uništava vaši pri samom kontaktu sa njima jednostavnim rasčešljavanjem kose. Kada električni Robi Comb dolazi u kontakt sa vašima, odmah oslobađa električni impuls niske frekvence pri čemu momentalno uništava i odstranjuje vaši.

Najnovija istraživanja koja je objavila Amerikanska Nacionalna Pedijatrijska Asocijacija NPA pokazuju da dok vaši postaju sve otpornije i imune na pesticide i druge hemikalije, oni ni u kom slucaju ne mogu da postanu otporni na Rubi Comb tretman.