LIHEN PLANOPILARIS

Lihen planopilaris javlja se obično kod odraslih žena od 30-60 godina iako i muškarci nisu isključeni. Javlja se češće kod pripadnika bele rase. Do 50% osoba imaju i druge nalaze lihena na noktima, koži i oralnoj mukozi. Najčešće se javljaju nekoliko fokusa opadanja kose, nepravilno oblikovane, razbacane po kapilicijumu, bez nekog reda. Etiologija je nepoznata ali se predpostavlja da je LLP autoimuni poremećaj kod kojeg T-limfociti napadaju i uništavaju keratinocite koji imaju ekspresiju na neke nepoznate targetne antigene. Triger faktori mogu biti farmakološki agensi ili infektivni agensi.

Manifestacija je najčešća samo na kapilicijumu, iako može da se afektuje na koži bilo gde, na usnama i genitalijama. Svrab, bol i senzacija pečenja su prilično izraženi. Bolest može da bude multifokalna ili difuzna, često sa početkom na centralnom delu kapilicijuma. Folikuli su pokriveni čvrsto sa belim ljuspama dok eritem i gubitak kose ne mora da je evidentan u ovoj fazi. Kako dato stanje napreduje gubitak kose postaje sve evidentnije i stvaraju se polja sa atrofijom folikula. Svako opadanje kose može se smatrati permanentnim. Sam tok bolesti je obično spor i dobro je kamufliran od strane oslaih dlaka. Ali u nekim slučajevima, agresivniji tok može da rezultuje intenzivnim gubitkom kose samo za nekoliko meseci. Ovo stanje ima velike psihološke posledice kod zasegnutih lica. Terapijski menadzment je veliki izazov, zato što remisije su česte posle lokalnih i sistemskih tretmana. Dalja istraživanja su neophodna za patogenezu i neophodne su naučne evaluacije rezultata sa kontroliranih ispitivanja postojećih tretmana.

about
about

Frontalna fibrozirajuća alopecija je od nedavno prepoznata forma primarne cikatricijalne alopecije koja bazirana na kliničkim i histopatološkim nalazima smatra se jednim oblikom lihen planopilaris. Ovo stanje nejčešće se javlja kod žena u postmenopauzi, ali ne postoji konekcija sa hormonalnim statusom niti pak sa korišćenjem zamenske hormonalne terapije. Registrovani su nekoliko slučajeva kod žena u premonopauzi i kod muškaraca. FFA se manifestuje upečatljivom recesijom, povlačenjem frontalne i frontotemporalne linije na kosi. Afektovana koža pokazuje znake atrofije, bleda je i sjajna suprotno hroničnoj izloženosti suncu kože na čelu. Dubina recesije može da varira od nekoliko do više santimetara. Gubitak delova ili celih obrva je karakteristika koja se često sreće. Javljaju se zone atrofije i na drugim mestima kapilicijuma.

Graham-Little syndrome smatra se oblikom lihem planopilarisa, no neki debatuju da se radi o posebnom entitetu. Ovo neuobičajeno stanje kod starijih se manifestuje tijadom cikatricijalnog gubitka kose, necikatricijalnom alopecijom u predelu aksile i na pubičnim zonama kao i prisustvo folikularnih papula na telu i ekstremitetima.