ANAGEN EFLUVIJUM

Anagen efluvijum je necikatricijalna alopecija koja se manifestuje enormnim opadanjem kose. Ponekad dolazi do potpunog gubitka kose.

Normalna ljudska dlaka moze da bude klasifikovana na osnovu tri faze rasta dlake: anagena, katagena i telogena. Anagene dlake su u fazi rasta, u toku koje ćelije matriksa dlake pokazuju intenzivnu mitotički aktivnost. Od 100 000 dlaka na prosečnom kapilicijumu čak 85-90% se nalazi u fazi rasta u bilo kom momentu. Zbog toga anageni efluvijum afektuje ogroman procenat kose na kapilicijumu.

Anageni efluvijum se javlja kada neki insult na folikulu dlake poremeti njegovu mitotičku ili metaboličku aktivnost. Početak anagenog efluvijuma je mnogo brz. Kod nekih osoba celi snopovi kose opadaju još u prve dve nedelje.

Citostatici i razni toksini i otrovi inhibišu brzi rast i razmnožavanje ćelija uključujući i proliferaciju ćelija od folikula dlake. Kao posledica nastaje zastoj na produkciji dlake. Citostatici deluju toliko brzo i toliko su potentni pa folikuli dlaka nemaju vremena da uđu u telogen fazu, kao kod telogen efluvijuma, koji je uobičajen odgovor na prosečna spoljašnja negativna dejstva na ciklus dlake.

about
about

Umesto toga, kod anagen efluvijuma folikuli ulaze u fazu suspendirane animacije, *zaleđeni u vremenu*. Dlake opadaju veoma brzo i imaju distrofičan izgled. Gubitak kose obično počinje 7-14 dana posle samo jedne doze hemoterapije. Opadanje kose je klinički najupečatljivije posle 1-2 meseca. Sa citostaticima, stepen gubitka kose varira od osobe do osobe. Neka lica imaju kombinaciju telogenog i anagenog efluvijuma i limitiran gubitak kose. Anageni efluvijum je ozbiljniji kod lica koja primaju kombinaciju citostatika nego kod jedne vrste. Ozbiljnost opadanja zavisi i od doze.

Drugi medikamenti koji mogu da izazovu anageni efluvijum su bizmut, levodopa, ciklosporin. Izloženost hemikalijama poput talijumu, arsenu mogu da izazovu anagen efluvijum.
Anagen efluvijum se takodje javlja kod lica sa alopecijom areatom kao rezultat zapaljenskog napada na matriks folikula dlake.