ALOPECIJA AREATA

Alopecija areata je rekurentna necikatricijalna forma opadanja kose koja može da afektuje bilo koju kosmatu regiju na telu i može da se manifestuje u različitoj šemi distribucije. Iako je benigno stanje i najveći broj pacijenata su asimptomatični, može da izazove emocionalan i psihosocijalan stres. Prevalenca u populaciji je 0,1-0,2%. Može da se javi u bilo kom uzrastu od rađanja do kasnije dekade života. Vrh pojavljivanja je na uzrastu od 15-19 godina. Čak 44% lica sa alopecijom areatom imaju pojavu gubitka kose na uzrastu manjem od 20 godina.

Tačna patofiziologija alopecije areate ostaje nepoznata. Najšire prihvaćena hipoteza je da areata predstavlja autoimuno stanje sa medijacijom T limfocita koja ima najveću verovatnost da se pojavi kod genetskih predisponiranih lica. Autoimunost, genetika, citokini i inervacija i cirkulacija su razlozi koji se dovode u vezi sa alopecijom areatom i još uvek se istražuje povezanost. Ogromna studija je pokazala visoku prevalencu autoimunih poremećaja i druga komorbidna stanja kod pacijenata sa alopecijom areatom. Rezultati pokazuju da kod lica sa areatom javljaju se tireoidna oboljenja, dijabetes, zapaljenska stanja digestivnog sistema, sistemski lupus eritematodus, reumatoidni artrit i psorijaza i psorijatični artrit. Druge bolesti povezani sa primarnim stanjem su atopija (alergični rinit, astma i/ili egzem)- kontaktni dermatit, mentalni zdravstveni problemi (depresija i anksioznost)- hiperlipidemija, hipertenzija gastroezofagealni refluks. Precipitantni faktori koji pridonose pojavi areati sreću se kod 15% pacijenata. Veliki životni događaji, febrilna stanja, lekovi, trudnoća, trauma i mnogi drugi događaji se nabrajaju, ali nikakav jasan zaključak ne može biti donet. I pokraj svih ovih navoda, najveći broj pacijenata sa areatom ne ukazuju na triger faktore koji se javljaju pre epizoda gubitka kose.

1
2 (1)

Alopecija areata je najčešće asimptomatska, dok neki pacijenti (14%) imaju osećaj pečenja ili češanja po afektivnim zonama. Stanje je nejčešće lokalizovano kada se prvi put javlja, i kod 80% slučajeva javlja se samo jedno cirkumskriptno polje opale kose. Nema korelacije između broja polja pri pravilnom javljanju i ozbiljnost i stepen daljeg opadanja. Areata se javlja najčešće na kapilicijumu, a zatim na bradi kod muškaraca i na obrvama. Karakteristična je pojava maznih, blago eritematoznih (boja breskve) ili normalno obojenih alopetičnih polja. Prisustvo dlaka u formi uzvičnika je patognomičan znak, ali se ne sreće uvek. Načešća prezentacija alopecije areate je pojava jednog ili više kružnih ili ovalnih zona bez dlaka. Nikakve epidermalne promene nisu povezane sa gubitkom kose.

Areata može da se klasifikuje prema šemi distribucije.

  • Retikularna alopecija areata – kada je gubitak kose ekstenzivniji i dolazi do konfluacije polja,
  • Ofijazis – gubitak kose je po stranama i donjem zadnjem delu kapilicijuma,
  • Sisajifo (obratni ofijazis) – kada su očuvani stranični i zadnji deo kose,
  • Alopecija totalis – 100% gubitak kose na kapilicijumu,
  • Alopecija univerzalis – kompletni gubitak kose na svim kosmatim delovima tela.